GUIDE OM KØB TIL OPDRÆT


Her finder du en vejledning til at komme godt fra start i opdræt af abyssiniere. Den er tænkt som en hjælp til at vælge avlskatte. Omkring fødsler, pasning af killinger og andre aspekter i opdræt vil sælger som oftest være velvillig for at vejlede

Opdræt kan være en givende verden at træde ind i, hvis det er glæden ved killinger og lysten til at arbejde med opdræt, der trækker. Pengepungen beriger det dog ikke, da der ikke er penge i at opdrætte katte i Danmark.

Det kan være ganske nemt at købe en abyssinier til at få killinger på. Den virkelige udfordring starter, når du vil finde en hankat at parre hende med. Som nybegynder er du i din gode ret til at stille krav til sælger om at garantere, at killingen kan komme til en parring, når den bliver voksen. Opdrætteren kan enten stille egen hankat til rådighed eller have en aftale med en anden opdrætter. Et godt råd vil være, at du sikrer dig, at det er konkret og ikke bare sniksnak. Du vil også opleve selv at blive mødt med krav, men der er stor forskel opdrætterne imellem. Ingen opdrætter ønsker at se sine katte brugt til at lave killinger, der ender i internat. Der er nok uønskede killinger i Danmark.

Abyssinieren er en racekat, og racekatte er stambogsført. Derfor skal din abyssinier have papir på, at den er stambogsført. Det kan være et registreringscertifikat, som giver adgang til at hente stamtavlen, eller det kan være stamtavlen selv. Uden det er den en blandingskat uanset hvor meget eller hvor lidt, den ligner.


Selv kopier af forældrenes stamtavler gør den ikke raceren, fordi det kan betvivles, at det er de rigtige forældre. Når der kun er forældrenes stamtavler, løber du også en risiko for, at avleren af din kat har overtrådt reglerne hos den stambogsførende organisation. Det kan være forbud mod at avle på katte med arvelige defekter, beskyttelse af hunkatten mod at blive groft udnyttet til det ene kuld efter det andet, eller det kan være andre fornuftige avlsregler.

Der må IKKE krydses andre racer ind i abyssinieren. Det er reglen i den største stambogsførende organisation i verden CFA og i organisationen GCCF i England, hvor stambogsføringen af katte tog sin begyndelse i slutningen af 1800-tallet. Det er også avlspraksis hos opdrættere under organisationer som FIFe, Tica og WCF med et løsere regelsæt. Derimod må opdrættere af racer som ocicat og somali gerne krydse abyssinieren ind i deres racer, og afkom kan ligge ganske tæt på abyssinier i udseende på trods af den genetiske forskel. Du skal være opmærksom på, at afkom efter somaliopdrætteres brug af abyssinier kan være stambogsført som abyssinier, da FIFe, Tica og WCF stambogsfører på denne måde. Det er lumsk, at en kat stambogsført som abyssinier kan være uegnet for dig, som gerne vil opdrætte abyssiniere. Det gælder derfor om at sikre, at alle katte i stamtavlen er abyssiniere og også gerne længere tilbage end de fire generationer, som papirsstamtavlen viser.


Den klassiske abyssinier findes i farverne vildtfarvet, rød/sorrel, blå eller fawn, og ønsker du at hellige dig disse farver som opdrætter, så er stamtavler med andre farver “no go”. Det er også kun disse fire farver, som er anerkendt på tværs af alle organisationer. Det vil sige, at du udover at tjekke, at der kun er abyssiniere i stamtavlen, også skal tjekke, at de kun er i de fire farver.

Det er et større arbejde at undersøge, hvilke katte der ligger i en stamtavle. Her er online databaser over stamtavler en god hjælp. Du kan også søge hjælp til at læse stamtavler via kontaktoplysningerne på denne hjemmeside.

   

  Synes du, at det er en stor mundfuld at sætte sig ind i opdræt, kan du blive fodervært og overlade de opdrætsmæssige aspekter til opdrætter.


  En fodervært tager en avlskat i pleje for en opdrætter og nyder den almindelige dagligdag med katten og dens killinger. Ejerskabet af katten overgår til foderværten, når den har fået de aftalte antal kuld og oftest alene mod udgiften til sterilisation. Opdrætter arrangerer parring til katten og står inde for, at alt det opdrætsmæssige er i orden. I Sverige har de en lang tradition for foderværter, og den svenske klub SVERAK har en standardkontrakt under udarbejdelse. Den kan du og opdrætter med fordel bruge. Her på siden vil vi oversætte kontrakten til dansk, når svenskerne har landet den endeligt

  Her er nogle online databaser, der er oplagte at bruge:


  Et tip er, at når der er et CFA-registreringsnummer, fx CFA 0384 02415059 ved en abyssinier i en stamtavle, så ved du, at dens forfædre i 8 generationer er abyssiniere og kun i de klassiske farver. Undtagelsen er dog, hvis nummeret starter med 0359, som betyder, at det ikke er ren abyssinier. I FIFe hvor Felis Danica og SVERAK hører hjemme, er det godt at kende farvekoderne:

  • ABY n er vildtfarvet abyssinier
  • ABY a er blå abyssinier
  • ABY o er sorrel abyssinier
  • ABY p er fawn abyssinier